O nás

Naše společnost je autorizovaným distributorem výrobků firmy Mors Smitt B.V. pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko. Na trh dodáváme všechny produkty výraběné pod značkou Mors Smitt, Nieaf Smitt, Smitt Relays a Nieaf Instruments.
S firmou Mors Smitt B.V. spolupracujeme více než 20 let ke spokojenosti našich zákazníků.
Mors Smitt, firma s více než stoletou zkušeností v technologii elektro. Světový lídr v drážní reléové technologii, výrobce elektrických součástí pro nejnáročnější průmyslové aplikace a člen skupiny Wabtec. Hodnoty Mors Smitt (orientace na zákazníka, neustálé zlepšování, týmová práce, vedení a bezpečnost) jsou tím, co nás dělá perfektním partnerem pro každou firmu. Mors Smitt je součástí skupiny Wabtec, což je skupina společností se zaměřením na drážní průmysl. Mors Smitt spolupracuje s hlavními výrobci kolejových vozidel, jako jsou: Bombardier, Alstom transport, Koncar, Stadler, PESA a mnoho dalších.

Drážní technologie

Úloha železnice ve světě nadále rychle stoupá kvůli hospodářskému rozvoji, environmentálnímu povědomí, zvyšování cen energií, růstu městské populace a rostoucímu mezinárodnímu obchodu a osobní dopravě. Železniční svět se vyznačuje tvrdým a nekompromisním pracovním prostředím.

Jedná se o svět, ve kterém Mors Smitt investoval maximální úsilí – součásti a součásti, které fungují nepochybně, nabízejí dlouhou efektivní životnost a nízké náklady na životní cyklus. Mors Smitt je globálním dodavatelem všech světových výrobců vlaků a provozovatelů železnic a je pyšný na svou instalovanou základnu s více než 10 miliony relé.

Dva hlavní sektory Mors Smitt:

Kolejová vozidla

Pro sektor kolejových vozidel skupina Mors Smitt nabízí řešení pro aplikace jako je řízení HVAC, palubní přístroje v kabině řidiče a měření energie. Vzhledem k tomu, že výrobci kolejových vozidel působí stále častěji jako systémoví integrátoři, nabízíme řešení od komponentů a modulů s vysokou spolehlivostí ke kompletním subsystémům.

 • nejširší sortiment drážních relé na světě
 • Ochranná relé
 • Proudové a napěťové snímače
 • miniaturní jističe
 • Měření trakční energie
 • Integrovaná elektrická řešení
 • Rychloměry a palubní měřící přístroje

Signalizace a infrastruktura

V sektoru signalizace a infrastruktury se používají systémy, které zajišťují faktory jako plnou integritu signálu, automatickou ochranu vlaku, distribuci a řízení energie. Skupina Mors Smitt poskytuje také bezpečnost na trati se sofistikovaným zkušebním zařízením, které zajišťuje požadovanou bezpečnost a spolehlivost systému.

 • Bezpečnostní relé
 • Signalizační relé
 • Ochranné komponenty
 • Retrofit a modernizace
 • Údržba a zkušební vybavení

Průmyslová technologie

Zaměření v našich průmyslových aktivitách je bezpečně uspokojovat potřeby náročných segmentů, jako jsou výroba elektřiny, petrochemické továrny, čistírny odpadních vod, těžba, stavba lodí, instalace a automatizace budov.

Po desetiletí se tyto průmyslové odvětví rozrůstaly a změnily z mnoha důvodů: hospodářský růst v rozvojových zemích, zaměření na ekologickou výrobu elektřiny a bezpečný provoz, pokračující modernizace a technická zdokonalení, celosvětový mezinárodní obchod podporující růst loďařského průmyslu.

Obchodní přerušení v těchto segmentech není volbou a jsou potřebná dokonalá, spolehlivá a osvědčená řešení a produkty.

Společnost Mors Smitt je již desetiletí uznávána jako dodavatel spolehlivých produktů a služeb v těchto průmyslových segmentech. V několika geografických oblastech světa bylo dosaženo důvěryhodného a dominantního postavení na trhu.

Strategie společnosti pro naše průmyslové podnikání je založena na dalším zodpovědném rozvoji a rozšiřování svých vysoce kvalitních komponentů v mnoha současných odvětvích, kde jsou používany. Aby Mors Smitt nabídl průmyslu podporu, kterou požaduje, zaměří se na dovednosti, talenty a zkušenosti svých zaměstnanců v hlavních průmyslových aktivitách:

 • Výkonová relé
 • Univerzální relé
 • Jističe
 • Přesnosné měřící přístroje a zkoušečky
 • Lodní měřící přístroje

Společnost Mors Smitt má certifikované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí podle předních mezinárodních norem. ISO 9001: 2008 a železniční specifický standard IRIS pro činnosti v oblasti železničního průmyslu. Také získává certifikaci podle ISO 14001 a probíhá proces certifikace podle OHSAS 18001.

Certifikáty jsou dostupné ke stažení zde.