Kmitací polovodičové relé 1019

Kmitací polovodičové relé 1019 pro ovládání vláknových žárovek.

Kmitací polovodičové relé 1019 pro ovládání vláknových žárovek. Konfigurace nezávislých výstupních kanálů a zpoždění kmitání jsou nastaveny z výroby a závisí na sérii 1019.