Kontrolní proudové relé IB 200

Kontrolní proudové relé IB 200 pro drážní použití. Tento proudový snímač napájí 2 přepínací kontakty relé pro měřený proud od 16 A do 24 A.

Kontrolní proudové relé IB 200 pro drážní použití. Tento proudový snímač napájí 2 přepínací kontakty relé pro měřený proud od 16 A do 24 A. Potenciometr umožňuje nastavit sepnutí relé od 15 A do 25 A. Maximální přípustný proud zkratu je 50 A, ostatní verze jsou k dispozici.