Kontrolní napěťové relé UB C200

Kontrolní napěťové relé UB C200 otevírá pomocné zátěžové obvody, když je napětí baterie příliš nízké a vrátí je zpět do provozu při obnovení napětí baterie.

Kontrolní napěťové relé UB C200 otevírá pomocné zátěžové obvody, když je napětí baterie příliš nízké a vrátí je zpět do provozu při obnovení napětí baterie. Před otevřením zatěžovacího obvodu se zapne časové zpoždění několika sekund a zpoždění několik sekund před opětovným uvedením do provozu. (Čas zpoždění je definován zákazníkem).