Mors Smitt relé 303

Relé 303 má 19 zdvojených kontaktů s různými N/O a N/C kombinacemi.

Relé 303 má 19 zdvojených kontaktů s různými N/O a N/C kombinacemi.

Zásuvná konstrukce nabízí bezpečné propojení pro snadnou údržbu (není třeba odpojovat vodiče nebo jiný hardware pro kontrolu nebo výměnu relé). Odolnost vůči rázům a vibracím odpovídá drážním standardům.

Mechanické kódování relé a patice je provedeno během výroby a označení svorek je jasně označeno na identifikační destičce trvale připevné k relé.  Nucený spoluchod kontaktů WNT je standardem. Pokud se nějaký N/O kontakt slepí, žádný N/C se nemůže sepnout a naopak. Všechna relé jsou během výroby testována, aby byl splněn tento bezpečnostní požadavek.