Bezpečnostní relé Mors Smitt 401

Relé 401 má 40 zdvojených kontaktů v různých N/O a N/C kombinacích.

Relé 401 má 40 zdvojených kontaktů v různých N/O a N/C kombinacích.

Zásuvná konstrukce nabízí bezpečné propojení pro snadnou údržbu (není třeba odpojovat vodiče nebo jiný hardware pro kontrolu nebo výměnu relé). Odolnost vůči rázům a vibracím odpovídá drážním standardům.

Nucený spoluchod kontaktů WNT je standardem. Pokud se nějaký N/O kontakt slepí, žádný N/C se nemůže sepnout a naopak. Všechna relé jsou během výroby testována, aby byl splněn tento bezpečnostní požadavek.