Drážní průmysl

Produkty Mors Smitt pro drážní průmysl jako drážní a ochranná relé, elektrické komponenty pro drážní kolejová vozidla, proudové převodníky, elektroniku a kompletní řešení pro měření a řízení v oblasti dráhy. Všechny výrobky odpovídají příslušným normám a jsou vhodné pro železniční dopravní prostředky a aplikace v infrastruktuře a signalizaci.

Drážní technologie

Úloha železnice ve světě nadále rychle stoupá kvůli hospodářskému rozvoji, environmentálnímu povědomí, zvyšování cen energií, růstu městské populace a rostoucímu mezinárodnímu obchodu a osobní dopravě. Železniční svět se vyznačuje tvrdým a nekompromisním pracovním prostředím.

Jedná se o svět do kterého Mors Smitt investoval maximální úsilí – vyvinul součásti fungující bezchybně, které nabízejí dlouhou efektivní životnost a nízké náklady na životní cyklus. Mors Smitt je globálním dodavatelem všech světových výrobců vlaků a provozovatelů železnic a je pyšný na svou instalovanou základnu s více než 10 miliony relé.

Dva hlavní sektory Mors Smitt pro drážní průmysl:

Kolejová vozidla

Pro sektor kolejových vozidel skupina Mors Smitt nabízí řešení pro aplikace jako je řízení HVAC, palubní přístroje v kabině řidiče a měření energie. Vzhledem k tomu, že výrobci kolejových vozidel působí stále častěji jako systémoví integrátoři, nabízíme řešení od komponentů a modulů s vysokou spolehlivostí ke kompletním subsystémům.

 • Nejširší sortiment drážních relé na světě
 • Ochranná relé
 • Proudové a napěťové snímače
 • Miniaturní jističe
 • Měření trakční energie
 • Integrovaná elektrická řešení
 • Rychloměry a palubní měřící přístroje

Signalizace a infrastruktura

V sektoru signalizace a infrastruktury se používají systémy, které zajišťují faktory jako plnou integritu signálu, automatickou ochranu vlaku, či distribuci a řízení energie. Skupina Mors Smitt poskytuje také bezpečnost na trati se sofistikovaným zkušebním zařízením, které zajišťuje požadovanou bezpečnost a spolehlivost systému.

 • Bezpečnostní relé
 • Signalizační relé
 • Ochranné komponenty
 • Retrofit a modernizace
 • Údržba a zkušební vybavení

 

 • Kolejová vozidla

  Kolejová vozidla

  Pro kolejová vozidla Mors Smitt nabízí drážní pomocná relé a ochranná relé, proudové převodníky, jističe a další elektrické komponenty pro drážní vozidla. Produkty Mors Smitt jsou navrženy tak, aby vyhověly těm nejpřísnějším železničním normám a jsou vhodné pro železniční aplikace, jako EN 50155, IEC 60571 nebo EN 50463 pro systémy měření spotřeby energie. Pro sektor kolejových vozidel skupina Mors Smitt nabízí řešení pro aplikace jako je řízení HVAC, palubní přístroje v kabině řidiče…
 • Signalizace a infrastruktura

  Signalizace a infrastruktura

  Systémy, které zajišťují plný signál integrity, automatické vlakové zabezpečovací zařízení, distribuci energie a kontrolu. Mors Smitt také nabízí zařízení pro zajištění požadované bezpečnosti a spolehlivosti traťového systému. V sektoru signalizace a infrastruktura se používají systémy, které zajišťují faktory jako plnou integritu signálu, automatickou ochranu vlaku či distribuci a řízení energie. Skupina Mors Smitt poskytuje také bezpečnost na trati se sofistikovaným zkušebním zařízením, které zajišťuje požadovanou bezpečnost a spolehlivost systému. Bezpečnostní relé Signalizační…