SCB – box pro kalibraci signálu

Popis

Signal Calibration Box (SCB) je určen pro převod signálu z čidla a zobrazení správného signálu jednomu nebo více panelových indikátorů. Důvodem pro konverzi je, že čidlo a indikátory mohou mít určité odchylky. Snímač může mít další odchylku způsobenou zarovnáním.
SCB je v souladu s mezinárodními standardy, jak je uvedeno níže. Stručně řečeno to znamená, že SCB může kompenzovat odchylky snímačů a panelových indikátorů.
Konfigurace SCB k indentifikace snímače a indikátorů. V ideálním případě rozsah snímače odpovídá rozsah indikátorů, ale není to nezbytné. SCB lze použít v podstatě pro kterýkoliv typ systému.
Aby SCB věděl jak kompenzovat odchylky, musí být kalibrován pro sensor a aktivní indikátory. Jakmile je nakalibrovaný, signál snímače je převeden na „téměř“ perfektní a zobrazen na indikátoru. Upozorňujeme, že dodatečné ukazatele a ukazatele, které jsou nahrazeny je také třeba kalibrovat.
Použijte softwarový nástroj SCB pro konfigurovaní a kalibraci.

Vlastnosti

 • montáž na 35 mm lištu
 • Zásuvné šroubové spoje
 • 1 vstup signálu
 • 10 výstupů pro indikátory
 • 1 NMEA0183 kompatibilný výstup
 • USB propojení
 • Kalibarce pomocí WindowsTM softwaru

V souladu s následujícími mezinárodními normami

 • LR TA System Specification 1 of 2002
 • EN 60945: 2002
 • ISO 20673: 2007
 • EN 20672:2007
 • EN 22554:2007
 • EN 22555:2007

Dokumentace ke stažení

Specifications – Signal Calibration Box.pdf

Manual – Signal Calibration Box.pdf

Download the Maritime Brochure

Download the SCB Software & Manual V2.1

  + Poptávkový formulář