Relé UTC kontrolní napěťové

Relé UTC s časovým zpožděním obsahuje funkci řízení napětí. Časové zpoždění je iniciováno impulsem příkazu relé, který uzavře kontakt.

Relé UTC s časovým zpožděním obsahuje funkci řízení napětí. Časové zpoždění je iniciováno impulsem příkazu relé, který uzavře kontakt. Relé časového zpoždění lze spustit, pokud je vstupní napětí d0 vyšší než prahová hodnota pro řízení napětí. Pokud je vstupní napětí d0 nižší než prahová hodnota pro regulaci napětí, je časové zpoždění resetováno na 0, kontakt je otevřený a relé je v původním stavu.