relé UTC, kontrolní napěťové se zpožděným odpadem

Popis

Relé UTC s časovým zpožděním obsahuje funkci řízení napětí. Časové zpoždění je iniciováno impulsem příkazu relé, který uzavře kontakt. Relé časového zpoždění lze spustit, pokud je vstupní napětí d0 vyšší než prahová hodnota pro řízení napětí. Pokud je vstupní napětí d0 nižší než prahová hodnota pro regulaci napětí, je časové zpoždění resetováno na 0, kontakt je otevřený a relé je v původním stavu.

Kontakt je polovodičový spínač a je izolován od části řízení relé. Relé je zásuvné a je vybaveno zacvakávacím mechanismem pro maximální zjednodušení údržby (nemusí být odpojeny žádné kabely nebo další vybavení kvůli inspekci nebo výměně relé). Konstrukce relé a volba vhodných materiálů vycházela z požadavku odolnosti vůči korozi prostředí, vysokým i nízkým teplotám, vibracím a šokům, suchému i vlhkému prostředí v souladu s drážními standardy.

Relé je vybaveno mechanickým kódováním k patici přímo z výroby a identifikace terminálů je jasně označena na štítku relé.
Relé UTC je navrženo pro snímání úrovně napětí a používá se například pro monitorování vybíjení baterie.

Vlastnosti:

 • Kontrolní napěťové relé s časovým zpožděním
 • Celkový časový rozsah 4 min až 60 min, fixně nastaven z výroby
 • 1 N/O polovodičový kontakt, 3 A
 • Zásuvné a je vybaveno zacvakávacím mechanismem pro maximální zjednodušení údržby
 • -40 °C…+85 °C provozní teplota

Výhody:

 • Prověřená spolehlivost
 • Dlouhodobá životnost
 • Jednoduchá montáž, výměna
 • Nízké náklady životního cyklu
 • Žádná údržba

Vyhovuje těmto železničním standardům:

 • NF F 62-002 Rolling stock – Instantaneous relays contacts and sockets
 • NF F 16-101/102 Fire behaviour – Railway rolling stock
 • EN 50155 Railway application – Electronic equipment used on rolling stock
 • IEC 61373 Railway application – shock and vibration tests

Dokumentace ke stažení

datasheet-utc-v2-0

drawings-c-relay(13)

  + Poptávkový formulář