Asymetrické kmitací relé T2CBBU 400

Asymetrické kmitací relé T2CBBU 400 se 4-mi zdvojenými DMDB C/O kontakty (tvaru Z). První doba pulsu je nastavena na 0,1 s … 1,5 s a druhá doba pulsu na 1 s … 15 s. Časové zpoždění je dosaženo kombinací reléového dip přepínače.

Asymetrické kmitací relé T2CBBU 400 se 4-mi zdvojenými DMDB C/O kontakty (tvaru Z). První doba pulsu je nastavena na 0,1 s … 1,5 s a druhá doba pulsu na 1 s … 15 s. Časové zpoždění je dosaženo kombinací reléového dip přepínače. Přístup k dip přepínači je dostupný po uvolnění krytu. Tato funkce znemožňuje neúmyslnou manipulaci s časovým nastavením.