Kontrolní napěťové relé UB A400

Kontrolní napěťové relé UB A400 otevírá pomocné zátěžové obvody, když je napětí baterie příliš nízké a vrátí je zpět do provozu při obnovení napětí baterie.

Kontrolní napěťové relé UB A400 otevírá pomocné zátěžové obvody, když je napětí baterie příliš nízké a vrátí je zpět do provozu při obnovení napětí baterie. Před otevřením zatěžovacího obvodu se zapne časové zpoždění 20 sekund a zpoždění 2 sekundy před opětovným uvedením do provozu.