Analyzátory sítě

Kvalita všech druhů produktů je velmi důležitá stejně tak jako kvalita elektrické sítě, ta samozřejmě nemusí být vždy stejná a v pořádku. Mohou se zde objevovat ruzné procesy jako flicker, přepětí a propady napětí. Je nezbytné tyto procesy potlačit na minimum. Analyzátory elektrické sítě Vám pomohou vyvodit závěry na základě pravidelně prováděných měření, pro úspěšné odstranění problémů v elektrické síti.

Analyzátory elektrické sítě, někdy také nazývany analyzátory kvality sítě nebo též kvalimetry jsou měřicí přístroje pro měření napětí proudu a výpočet dalších parametrů sítě jako je výkon, flicker, harmonické složky proudů, napětí i výkonů, poklesy a překmity napětí a mnoho dalších parametrů energetické sítě. Analyzátory elektrické sítě jsou dodávány v přesnostech třídy B na A. Analyzátor elektrické sítě je vhodný pro hledání problémů elektrické sítě, UPS, řízených pohonech a další výkonové elektronice. Analyzátor elektrické sítě v sobě většinou sdružuje analyzátor harmonických, wattmetr, osciloskop, multimetr a zapisovač. Jako příslušenství pro přivedení proudu na vstupy analyzátorů elektrické sítě jsou používány různé typy proudových adaptérů a proudových kleští.

Pro měření a analyzování nízko-napěťových instalací podle normy EN 50160 má Nieaf-Smitt v protfóliu dva analyzátory sítě.

 

  • PHA4400 analyzátor elektrické sítě

    PHA4400 je lehký, příruční, 3-fázový analyzér pro rychlé posouzení kvality sítě v nízko a středně napěťových systémech. Všechny hlavní parametry elektrické energie jako U, I, PF, cos φ, P, Q a S mohou být sledovány on-line, meřeny nebo nahrávány. Díky různým předem nastavených profilů měření, různé diagnostiky se mohou provádět přímo na místě, a to i bez použití počítače! (Pokračování textu…)
  • PQA7700 – analyzátor elektrické sítě

    PQA7700 je ruční, snadno použitelný, přenosný analyzátor kvality elektrické sítě se čtyřmi proudovými a čtyřmi napěťovými měřicími kanály. Integrován v robustním pouzdře a nabitý výkonnými funkcemi je lze efektivně využít pro sledování, řešení problémů a vyhodnocování poměrů kvality elektrické energie v rozvodných sítích buď v průmyslu nebo dalších aplikacích. Vlastnosti:  4 napěťové kanály s širokým rozsahem měření: 0 ÷ 1000 Vrms, CAT III / 1000 V 4 proudové kanály s podporou pro automatické rozpoznání…