Testery instalací

Všechny země na světě mají speciální předpisy pro testování a schvalování instalací nízkého napětí. Základním předpisem je ve většině případů norma IEC / EN 60364 „Elektrické instalace budov„. V souvislosti s tímto nařízením musí nízkonapěťové instalace projít několika nařízenými testy.

Mezi testy, které musí být provedeny, patří:

 • RCD test
 • Test izolačního odporu
 • Test impedance zemní smyčky
 • Test odporu zemní smyčky (RS-test)
 • Test zemního odporu

Samozřejmí je měření veličin jako jsou napětí a frekvence zároveň s každým testem. Druhou normou, která bývá v platnosti, je EN 50110 „Provoz elektrických zařízení„. Toto nařízení je speciálně určené pro provoz a údržbu zařízení nízkého napětí a rozvodů.

Aby bylo možné otestovat všechny potřebné prvky zařízení a provádět všechny testy v rámci předpisů, společnost Mors-Smitt nabízí několik druhů testerů instalací Nieaf Instruments. Patří sem jak jednotlivé testery pro některé části nařízení, tak i kombinované testery.

 • ELT-S – digitální tester odporu zemní smyčky

  ELT-S je kombinovaný digitální tester odporu zemní smyčky od Nieaf-Instruments, který splňuje normu EN 61557. Přístroj je určen k: měření odporu zemní smyčky měření odporu zemní smyčky mezi nulou a zemí bez výpadku proudové ochrany meření odporu mezi fázemi a nulovými vodiči  měření odporu mezi dvěma fázemi u 3-fázového systému měření možného zkratového proudu měření napětí a frekvence Tester odporu zemní smyčky disponuje pamětí pro 500 měření, RS 232 rozhraní pro komunikaci s PC, dodává se včetně testovacího vodiče. Specifikace Rozsah měření napětí:…
 • ERT-S – digitální tester zemního odporu

  Digitální tester zemního odporu ERT-S může být použit spolu se speciální proudovou svorkou k měření zemního odporu dle EN 61577. Lze provádět měření: zemního odporu pomocí 2 sond zemního odporu pomocí 3 sond zemního odporu pomocí 4 sond púdního odporu (Wennerova metoda). Lze také měřit zemní odpor pomocí proudových kleští ERT-a7 Paměť pro 500 měření, RS 232 rozhraní pro komunikaci s PC. Dodáván včetně testovacích vodičů a zemních sond. Specifikace Zemní odpor: 0…
 • Instaltest AT – automatický tester instalací

  Automatický kombinovaný tester instalací Instaltest AT je všestranný a snadno použitelný multifunkční přístroj odpovídající normě EN61010-1 a EN61557 (ČSN 332000-6). Přístroj má funkci Autotest – jednoduchým stisknutím tlačítka vyberete test, který chcete provést a přístroj automaticky provede předem definované měřící postupy (lze je i editovat a vytvářet). Výsledky jsou uloženy do paměti přístroje a poté mohou být nahrány do PC. S přístrojem lze měřit a testovat: Spojitost Zemní odpor (metodou tří…
 • Instaltest XE – kombinovaný tester instalací

  Instaltest XE (známý též jako Eurotest XE) je jednoduchý a kompaktní měřící přístroj odpovídající normě EN 61010 a EN 61557. Přístroj má mnoho integrovaných funkcí, uživatel pouze jednoduše vybere typ měření na otočném přepínači. Vybrané měření je též zobrazeno na velkém LCD displeji. S přístrojem lze měřit a testovat: Přechodové odpory a vodivé spojení Izolační odpory napětím 100/250/500/1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Test hlídačů izolačního stavu Měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady Test…
 • IRT-C – digitální tester izolačního odporu

  Digitální tester izolačního odporu IRT-C byl navržen pro přesné měření nízko-napěťových instalací a odpovídá normě EN 61157. Tester byl vyvinut pro měření napětí a kontinuity. Rovněž lze měřit izolační odpor velmi citlivých součástek a i těžké stroje nebo zemní kabely lze snadno měřit pomocí čtyř různých zkušebních napětí. (Pokračování textu…)
 • RCT-S – digitální tester proudových chráničů

  Tester proudových chráničů RCT-S byl navržen ke kompletnímu testování proudových chráničů podle nařízeních EU EN 61557 a EN 61010 (také selektivní proudové chrániče). Přístroj může testovat i citlivost proudových chráničů na sinusovou chybu proudů. Přístrojem RCT-S můžete provádět následující testy: dotykové napětí vybavovací proud proudových chráničů vybavovací čas proudových chráničů měření napětí L-N/L-PE frekvence Testování proudových chráničů má zásadní důležitost. Nařízení dokonce popisují nezbytnost testovat proudové chrániče a zemní ochrany pravidelně. V mnoha případech proudový chránič vypne během 300 ms po…