Výkonová relé

Unikátní relé řady D a miniaturní relé řady C jsou speciálně navržena pro náročné aplikace, užívány v energetickém a petrochemickém průmyslu a hornictví.
Díky vysoké vypínací schopnosti a spínání indukční zátěže se relé vyznačují dlouhou životností a nízkými náklady na životní cyklus výrobku.

Relé řady D jsou vyráběna v mnoha variantách, i proto nabízíme možnost relé maximálně přizpůsobit požadavkům klienta. V dnešní době se na světě používají miliony kusů relé řady D a jejich oblíbenost mezi klienty stále vzrůstá.

 • Bistabilní (západková) relé průmyslová

  Bistabilní (západková) relé průmyslová

  Západková / bistabilní relé fungují na principu napěťového impulsu. Napěťový impuls aktivuje relé, které sepne / rozepne kontakty. Bistabilní relé drží pozici kontaktů až do dalšího napěťového impulsu. Jsou vybaveny buď mechanickou, nebo magnetickou západkou (západkovým mechanismem).
 • Časová relé průmyslová

  Časová relé průmyslová

  Časová relé dělíme na relé se zpožděným přítahem, odpadem nebo obojím, dále na relé kmitací (intervalová) a pulsní (impuls při zapnutí nebo vypnutí). Všechna tato relé se dodávají ve variantě až se 4-mi kontakty a většina z nich s ručně nastavitelným přepínačem. Všechna tato relé vycházejí z koncepce standardního relé řady D.
 • Měřící & kontrolní relé průmyslová

  Měřící & kontrolní relé průmyslová

  Napěťová a proudová monitorovací výkonová relé pro náročné aplikace. Fixní nebo nastavitelný práh pro monitorování nízkých i vysokých proudů/napětí. Všechna níže uvedená relé vycházejí z koncepce relé řady D.
 • Mžikové, pomocné, výkonové relé

  Mžikové, pomocné, výkonové relé

  Mžiková výkonová relé Mors Smitt jsou určena pro náročné aplikace, energetický průmysl, petrochemický průmysl, hornictví aj.  Konstrukce relé a použité materiály spolu vytváří produkt, který odolává korozi, nízkým i vysokým teplotám, vibracím i použití v náročných podmínkách. Ve výrobním programu Mors Smitt naleznete tato mžiková relé: Řada D, vysoké zatížení, výkonové relé Zásuvné relé řady D je k dispozici až s 8-mi přepínacími kontakty, není potřeba externí spony. Široká škála…
 • Patice & příslušenství

  Patice & příslušenství

  Patice Mors Smitt vhodné pro montáž na 35 mm DIN lištu, na panel nebo do plošného spoje (PCB), časové moduly, kódovací vložky a přídržné spony.
 • Převodníky impulsů

  Převodníky impulsů

  Relé převádějící impulsy zesilují elektronický impuls například z elektronické energie / kWh metrů. Jsou vhodné pro náročné aplikace v těžkém průmyslu.
 • Vysokorychlostní vypínací relé

  Vysokorychlostní vypínací relé

  Rychlospínací relé řady D s vypínacím časem menším než 7ms. Vhodné zejména pro náročné a kritické aplikace.