Kontrolní napěťové relé XM-52M-M400L – kompletní kontrola 3-fázových sítí

Popis

Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-52M-M400L je určeno pro hlídání 3-fázových obvodů. Relé kontroluje mezifázové napětí. Relé dokáže sledovat a kontrolovat: napětí ve dvou úrovních (přepětí / podpětí), asymetrii fází, pořadí a výpadek fází. Každý chybový stav je indikován samostatnou LED. Volbou DIP přepínače (č. 3) je možno stanovit funkci druhého relé – zda funguje samostatně (1x pro přepětí, 1x pro podpětí) a nebo paralelně. Časové prodlevy t1(pevná) – při přechodu z chybového do normálního stavu a nebo při výpadku napětí a t2 (plynule nastavitelná) při přechodu z normálního do chybového stavu zabraňují nekorektnímu chování a kmitání výstupního zařízení při krátkodobých špičkách v síti a nebo při postupném klesání napětí do normálu.

Kontrola napětí

Nastavuje se horní úroveň Umax v rozsahu 240 –580 V a spodní úroveň Umin v rozsahu 35-99% Umax. Pokud kterákoliv fáze vybočí z tohoto nastaveného pásma, výstupní relé po uplynutí nastavené prodlevy, která slouží k potlačení krátkodobých špiček, rozepne kontakt. Výstupní kontakt relé opět sepne po návratu zpět do hlídaného pásma a překonání pevné hystereze (která je volitelná ve dvou hodnotách DIP přepínačem).

Pořadí fází
Kontroluje správné pořadí fází. Při nežádoucí změně je výstupní kontakt rozepnut, po zapnutí přístroje s nesprávným pořadím fází je výstupní kontakt stále rozepnut.

Asymetrie

Nastavuje se míra asymetrie mezi jednotlivými fázemi v rozsahu 5-20%. Při překročení nastavené asymetrie rozepne kontakt výstupního relé a LED indikující asymetrii svítí. Uplatňují se prodlevy t1, t2 a hystereze při přechodu do normálního stavu.

Aplikace

 • relé hlídá a kontroluje v 3-fázových sítích napětí ve dvou úrovních (přepětí a podpětí) v rozsahu 240–480 V (soustava 3×400 V)

 • kontroluje asymetrii fází, pořadí fází, výpadek fáze
 • funkce “PAMĚŤ” – pro návrat z chybového do normálního stavu je třeba stisknout tlačítko “RESET” umístěné na předním panelu přístroje
 • funkce druhého relé (samostatně / paralelně)
 • pevná prodleva t1 a nastavitelná prodleva t2 pro eliminaci krátkodobých výpadků a špiček pro každou úroveň
 • galvanicky oddělené napájení
 • výstupní kontakt 2x přepínací 16 A / 250 V AC1
 • montáž na 35 mm DIN lištu
 • modulární relé

Výhody

 • jmenovitý proud 16A / AC1
 • šířka 52 mm
 • dlouhodobá dostupnost
 • žádná údržba

Vyhovuje těmto standardům:

 • EN 60255-6
 • EN 61010-1
 • CE

Objednací číslo: 326002006

 

Dokumentace ke stažení

Datasheet-XM-52M-M400L V1.0.pdf

General specifications Nieaf-Smitt XM-52M-M400L relay.pdf

Manual-XM-52M-M400L V1.0.pdf

  + Poptávkový formulář