Ochranná relé

Elektrická napěťová a proudová ochranná relé jsou vhodná k ochraně trakčního vybavení vozidel stejně jako drážní infrastruktury. Ochranná relé jsou používána v aplikacích pro ochranu napájecího napětí, před zkratem, přetížením nebo jako zemní ochrana vozidel či měníren.

Ochranná relé jsou často poslední bariérou ochrany kolejových vozidel a traťového zařízení v případě selhání ochranného systému proti proudu. Nepožadují pomocné zdroje. Jejich mechanická životnost 100 milionů operací překračuje životnost vlaku.
Ochranná relé jsou navrženy na elektromechanické technologii, která zajišťuje vysokou spolehlivost a bezúdržbovost. Mají silnou schopnost odolat vysokému přetížení díky magnetickým materiálům. Jsou standardně vybavena nesvařitelnými kontakty (1N / O + 1N / C) pro bezpečnostní aplikace.

Ochranná relé Mors Smitt vyhovují těmto železničním standardům:

  • ČSN EN 60077 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel
  • IEC 61373 Test kolejových vozidel – otřesy a vibrace
  • NF F 16-101/102 Chování při požáru – Železniční vozový park
  • IEC 60068-2
  • EN 50124-1
  • Ochranná relé

    Elektrická napěťová a proudová ochranná relé jsou vhodná k ochraně trakčního vybavení vozidel stejně jako drážní infrastruktury. Ochranná relé se používají v aplikacích pro ochranu napájecího napětí, před zkratem, přetížením nebo jako zemní ochrana vozidel nebo měníren. Ochranné relé jsou často poslední bariérou ochrany kolejových vozidel a traťového zařízení v případě selhání ochranného systému proti proudu. Nepožadují pomocné napájení. Jejich mechanická životnost 100 milionů operací překračuje životnost vlaku. Ochranné relé…