Ochranná relé

Popis

Elektrická napěťová a proudová ochranná relé jsou vhodná k ochraně trakčního vybavení vozidel stejně jako drážní infrastruktury. Ochranná relé se používají v aplikacích pro ochranu napájecího napětí, před zkratem, přetížením nebo jako zemní ochrana vozidel nebo měníren.

Ochranné relé jsou často poslední bariérou ochrany kolejových vozidel a traťového zařízení v případě selhání ochranného systému proti proudu. Nepožadují pomocné napájení. Jejich mechanická životnost 100 milionů operací překračuje životnost vlaku.
Ochranné relé jsou navrženy na elektromechanické technologii, která zajišťuje vysokou spolehlivost a bezúdržbovost. Má silnou schopnost odolat vysokému přetížení díky magnetickým materiálům. Jsou standardně vybaveny nesvařitelnými kontakty (1N / O + 1N / C) pro bezpečnostní aplikace.

Aplikace:

Ochranné relé se používají při detekci napěťové smyčky, aby se chránila energetická zařízení před přehřátím jak na palubě, tak na trati:

 • 3 fázové sledování střídavého napětí pro nízké napětí nebo fázové ztráty
 • Nadproudové a podproudové detekce
 • Nabíjecí proud akumulátoru
 • Selhání elektromagnetické brzdy
 • Sledování tepla kabelů

Pozemní porucha od podvozku k zemi pro traťové nebo diferenciální proudové relé slouží k detekci proudového úniku porovnáním příchozího a odchozího výkonu vedení trakčního obvodu nebo proudová nevyváženost v brzdovém systému.

Základní funkce:

 • Nízkonapěťová relé
 • Vysokonapěťová relé
 • Relé pro diferenciální napětí
 • Podproudová relé
 • Nadproudová relé
 • Relé pro diferenciální proud
 • Intervalové relé napětí
 • Ochranné relé frekvenční
 • Relé pro sled fází

Výhody ochranných relé:

 • Vysoká galvanická separace
 • Není potřeba pomocného napájení, je samostatné
 • Vysoká spolehlivost, provoz bez údržby díky spolehlivé a prověřené elektromechanické technologii
 • Silná schopnost odolávat vysokým přetížením
 • Vybaven nuceným spoluchodem kontaktů
 • Kontakty pro kritické aplikace

Pro palubní aplikace:

 • Monitorovací relé trakčních brzd
 • Trakční nadproudové relé
 • Relé poruchy trakční izolace
 • Relé pro detekci min. napětí trakčního vedení
 • Relé pro detekci max. napětí trakčního vedení
 • Relé prokluzu kol
 • Relé elektrické pevnosti
 • Monitorovací relé baterie
 • Monitorovací relé motoru / alternátoru
 • Relé detekce uzemnění

Traťová aplikace:

 • Relé pro detekci stejnosměrného proudu
 • Relé detekce napětí trakční sítě (1 500 V)
 • Drážní relé detekce napětí
 • Relé pro detekci zemních spojení
 • Nadproudová relé (15 000A)

Ochranná relé Mors Smitt vyhovují těmto železničním standardům:

 • ČSN EN 60077 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel
 • IEC 61373 Test kolejových vozidel – otřesy a vibrace
 • NF F 16-101/102 Chování při požáru – Železniční vozový park
 • IEC 60068-2
 • EN 50124-1

Dokumentace ke stažení

datasheet-protection-relays-v1-1

  + Poptávkový formulář