Průmyslové snímače & převodníky

Společnost Mors-Smitt rozšířila své portfolio výrobků se zaměřením na sektory, jako jsou výroba a distribuce elektrické energieautomatizace ve výrobních závodechpetro-chemický průmyslúpravny vody a jiné průmyslové požadavky.

Proudové a napěťové převodníky s Hallovou sondou

V dnešní době přechází stále více aplikací z mechanického ovládání k plně elektronickému, které nabízí větší spolehlivost, zlepšení kvality regulace a větší energetickou účinnost.

Pro obnovitelné zdroje hraje často silová elektronika klíčovou roli v energetických úsporách. Moderní systémy jsou více a více komplexní a vyžadují přesnou koordinaci mezi výkonovými polovodiči, řídícími systémy, mechanikou a zpětnou vazbu na snímače. Převodníky na principu Hallova jevu poskytují nezbytné informace o zátěži, aby splnily tuto funkci.

Další elektronické aplikace vyžadující snímače jsou: motorové pohony, UPS, sváření, robotika, jeřáby, lanovky, lyžařské vleky, výtahy, zdravotnické systémy, napájení počítačových serverů a telekomunikace.

Proudové převodníky Mors-Smitt s uzavřenou smyčkou zajišťují vysokou přesnost měření proudu v silových elektronických zařízeních k zajištění plné ochrany proti přepětí a podpětí, kontrolu a řízení silového zařízení.

 • MSA1005 – proudový převodník, 1000A

  Až 1000 A AC/DC, max. rozsah -1500...1500 A AC/DC Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu. MSA1005 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA1005 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA1005 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 1000A AC/DC. Rozsah měření proudu pokrývá pásma od -1500 do 1500 A AC/DC. Aplikace a užití proudového převodníku MSA1005…
 • MSA2005 – proudový převodník, 2000A

  Až 2000 A AC/DC, max. rozsah -3000...3000 A AC/DC Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu. MSA2005 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA2005 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA2005 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 2000A AC/DC. Rozsah měření proudu pokrývá pásma od -3000 do 3000 A AC/DC. Aplikace a užití proudového převodníku…
 • MSA305 – proudový převodník 300A

  Až 300 A AC/DC, max. rozsah -500...500 A AC/DC Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu. MSA305 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA305 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA305 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 300A. Rozsah měření proudu pokrývá pásma od -500 do 500 A AC/DC. Aplikace a užití proudového převodníku MSA305 Průmyslové…
 • MSA505 – proudový převodník 500A

  Až 500 A AC/DC, max. rozsah -800...800 A AC/DC Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu. MSA505 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA505 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA505 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 500A AC/DC. Rozsah měření proudu pokrývá pásma od -800 do 800 A AC/DC. Aplikace a užití proudového převodníku…
 • MSV100 – napěťový převodník, 940V

  Měření napětí do 940 V AC/DC v pásmu -1 400 ... +1 400 V Aplikace a užití napěťového převodníku MSV100 Napěťové převodníky Mors Smitt pracují na principu Hallova efektu a využívají se k měření vysokého napětí v průmyslových aplikacích. Vysoká napětí jsou lineárně převáděna na slabé signály. Popis Napěťové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Napěťový převodník MSV100 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného napětí s vysokou galvanickou izolací…
 • MSV200 – napěťový převodník, 5000V

  Měření napětí do 5000 V AC/DC v pásmu -6 000 ... +6 000 V Aplikace a užití napěťového převodníku MSV200 Napěťové převodníky Mors Smitt pracují na principu Hallova efektu a využívají se k měření vysokého napětí v průmyslových aplikacích. Vysoká napětí jsou lineárně převáděna na slabé signály. Popis Napěťové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Napěťový převodník MSV200 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného napětí s vysokou galvanickou izolací…