Ochranná relé

Mors Smitt vyrábí relé od roku 1902. Naše široké portfólio relé je zaměřeno na tržní sektory jako je:

 • výroba a distribuce elektřiny
 • automatizace továren
 • petrochemické a vodohospodářské závody
 • obecné průmyslové požadavky.

Produkce je flexibilní a dodržuje stanovené standardy. Mnoho jednotek je přizpůsobeno konkrétním požadavkům zákazníka. Všechny produkty procházejí rozsáhlými zkušebními procesy se schválenou metodikou pro výrobu i hardware podle nejvyšších standardů.

Vysoce výkonná ochrana a kontrola

Relé řady Actus jsou novou generací elektromechanických relé speciálně určených pro vysokonapěťovou ochranu a řídicí aplikace. Vysoký výkon a spolehlivost jsou nadále nejdůležitější, zatímco výrobní doba byla zkrácena.

Relé řady Actus jsou instalovány v systému výsuvného pouzdra a mohou být montována do panelu nebo racku. Účinek poruchy na napájecí systém závisí na rychlosti, s jakou může být porucha detekována a izolována. Relé řady Actus poskytuje rozhraní mezi ochranným systémem, jističem a kontrolním zařízením. Použití multikontaktních rychlo-vypínacích relé Actus zaručuje rychlé rozepnutí za méně než 8 ms. Jedinečný patentovaný design a topologie zaručují minimální odskok kontaktů.

Bezpečnost a spolehlivost

Účinek poruchy na napájecí systém závisí na rychlosti, s jakou může být porucha detekována a izolována. Moderní režimy ochrany zahrnují stále se zvyšující funkčnost aplikací digitálních technik na technologii ochranných relé. Požadavek na vysoce spolehlivé prvky vypínacích a kontrolních relé však zůstává a často představuje významný nákladový a prostorový požadavek při zvažování návrhů ochranných panelů. Systém Actus poskytuje kompaktní, flexibilní a vysoce výkonné řešení a současně snižuje náklady a dodací lhůty obvykle spojené s touto třídou zařízení.

Široký rozsah ovládacího napětí a uživatelem volitelné nízko nebo vysoko zátěžové vypínací relé, redukuje počet variant modelů. Nejen naše výrobky a služby, ale i naše výrobní závody se zaměřují na zlepšování environmentální výkonnosti certifikací podle ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004.

 

 • Automatické opětné zapínaní a kontrola sychronizace

  Automatické opětné zapínaní a kontrola sychronizace

  Automatické opětovné zapnutí jističe po odstranění poruchy zajišťuje lepší kontinuitu provozu a stabilitu systému. Automatická opětovně zapínací relé zajišťují jednorázové nebo dvojité automatické opětovné zapnutí jističů po přerušení napájení v důsledku poruchy v systému.
 • Časová relé

  Časová relé

  Poskytuje vysokou přesnost a opakovatelnost časování kompenzované pro zpoždění výstupního relé. Flexibilní funkce, různé volitelné funkce resetování a indikace poplachu. Vhodné pro použití v schématech ochrany a řízení, kde je vyžadována přesná časová prodleva.
 • Monitorování fáze / Potenciální Selector

  Monitorování fáze / Potenciální Selector

  Relé pro sledování fází jsou vhodná pro detekci nadměrné záporné posloupnosti napětí následkem selhání fáze, fázové nevyváženosti nebo sekvence obrácené fáze.
 • Napěťová ochrana

  Napěťová ochrana

  Relé pro monitorování napětí, vhodné tam, kde je nezbytná vysoká přesnost a spolehlivost, bezúdržbová obsluha. Použitelné pro širokou škálu aplikací ochrany a ovládání.
 • Proudová ochrana

  Proudová ochrana

  Relé pro sledování proudu poskytují vysokorychlostní nadproudovou ochranu. Relé pro snímání střídavého nebo stejnosměrného proudu navržená pro vysokonapěťové nebo nízkonapěťové napájecí systémy, kde mohou být použity ve velkém počtu nadproudových aplikací. Mžikové proudové relé Nadproudové relé s vlastním napájením
 • Regulace transformátoru

  Regulace transformátoru

 • Řídící kabel

  Řídící kabel

 • Snímání frekvence

  Snímání frekvence

  Relé pro sledování frekvence se čtyřmi stupni vypínání elektrické sítě. Každá fáze může být stanovena pro detekci velmi rychlé ztráty frekvence v důsledku odpojení od hlavní sítě.
 • Vysokoimpedanční diferenciál

  Vysokoimpedanční diferenciál

  Vysokorychlostní diferenciální ochrana pro různé položky elektráren včetně generátorů, přípojnic, motorů a jednotlivých vinutí výkonových transformátorů a pro omezené aplikace zemních poruch.