Instaltest AT – automatický tester instalací

Popis

Automatický kombinovaný tester instalací Instaltest AT je všestranný a snadno použitelný multifunkční přístroj odpovídající normě EN61010-1 a EN61557 (ČSN 332000-6). Přístroj má funkci Autotest – jednoduchým stisknutím tlačítka vyberete test, který chcete provést a přístroj automaticky provede předem definované měřící postupy (lze je i editovat a vytvářet). Výsledky jsou uloženy do paměti přístroje a poté mohou být nahrány do PC.

S přístrojem lze měřit a testovat:

 • Spojitost
 • Zemní odpor (metodou tří vodičů)
 • Rezistivitu půdy
 • Izolační odpor (N-PE, L-N atd.) – měření napětím 50/100/250/500/1000V do hodnoty až 1000MΩ
 • Měření proudových chráničů
 • Měření dotykového napětí a zemního odporu
 • Odpor smyčky bez vybavení proudového chrániče
 • Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
 • Sled fází
 • Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran) – v rozsahu 50 ÷ 1000 V
 • Přítomnost napětí na ochranném vodiči

Další vlastnosti:

Online monitor napětí a svorek – zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a označuje svorky, které jsou pro dané měření použité. Uložení výsledků do paměti (lze uložit až 2000 měření). Přenos do PC přes port RS232 nebo USB. Zobrazení výsledků měření na displeji přístroje nebo v PC pomocí dodávaného softwaru. Instaltest má české menu.

Přístroj má nízkou hmotnost a snadno se drží v jedné ruce.

Obsah balení:

 • Přístroj Instaltest AT
 • Český návod
 • Brašna na přístroj a příslušenství
 • Řemen pro zavěšení přístroje okolo krku
 • Měřící hroty 3ks, univerzální měřící kabely 3ks
 • Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM)
 • USB kabel, RS232 kabel
 • NiHM akumulátor AA 6ks, síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
 • Software InstalLink Pro

Specifikace

Izolační odpory
Rozsah [MW]: 0 ÷ 1000 (Un ł 500 V) 0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MW]: 0,01   0,1   1
Chyba měření: ± (5% z MH + 3 D)*… (0 ÷ 20 MW, Un ł 500 V)
Un: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
 In: 1 mA
Spojitost (200 mA)
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 199,9 200 ÷ 9999
Chyba měření: ± (3% z MH + 3 D)*… (0 ÷ 19,99 W)
Un, Ik: Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ł 200 mA
Vodivé spojení (7 mA)
Rozsah [W]: 0,0 ÷ 199,9 200 ÷ 9999
Chyba měření: ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik: Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ? 8,5 mA
Zemní odpory
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 199,9 200 ÷ 9999
Chyba měření: ± (3% z MH + 3 D)*… (0 ÷ 199,9 W)
Aut. test odporu sond: ano
Rezistivita půdy
Rozsah [kWm]: 0 ÷ 2000
Rozlišení [Wm]: 0,1 1 10 0,1k 1k
Zobrazený údaj: r = 2paRe (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)
Proudové chrániče – obecné údaje
Jmenovitý proud [mA]: 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče: AC, A a B, standardní nebo selektivní
Proudové chrániče – dotykové napětí bez vybavení chrániče
Rozsah [V]: 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření: (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D… (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud: < 0,5 IDN
Proudové chrániče – vypínací čas
Rozsah – standard. FI [ms]: 0 ÷ 300 (1 IDN, IDN) 0 ÷ 150 (2 IDN) 0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah – selektivní FI [ms]: 0 ÷ 500 (1 IDN, IDN) 0 ÷ 200 (2 IDN) 0 ÷ 150 (5 IDN)
Chyba měření: ± 1 ms …(0 ÷ 40 ms)
Proudové chrániče standardní – vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud
Rozsah ID: 0,2 IDN÷ (1,1 až 2,2 IDN) – dle typu a IDN proud. chrániče
Rozsah tD [ms] při ID: 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID: 0,0 ÷ 99,9
Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud
Rozsah Z, R, Xl [W]: 0,00 ÷ 9,99 10,0 ÷ 99,9 100 ÷ 19999
Chyba měření Z: ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu: 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu: 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)
Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud – měření bez vybavení proudového chrániče 
Rozsah Z, R, Xl [W]: 0,00 ÷ 9,99 10,0 ÷ 99,9 100 ÷ 19999
Chyba měření Z: ± (5% z MH + 10 D)* … (0,00 ÷ 9,99 W)
Rozsah zkrat. proudu: 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu: 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Skutečná impedance sítě a zkratový proud
Rozsah Z, R, Xl [W]: 0 ÷ 19,9 kW
Rozlišení [W]: 0,01 0,1 1 10 100
Chyba měření Z: ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu: 0,00 A ÷ 199 kA
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)
Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143
Rozsah: 0,0 ÷ 199,9 mW 200 ÷ 1999 mW
Chyba měření: ± (5% z MH + 1 mW )*
Rozsah napětí: 10 ÷ 440 V / 50 Hz
Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V), max. 267 A / 10 ms (při 400 V)
Sled fází 
Zobrazený výsledek: 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu: 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz
Napětí a kmitočet
Rozsah, chyba měření: ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření: 0,00 ÷ 999,99 Hz ± (0,2% z MH + 1 D)*
Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Rozsah [V]: 0 ÷ 1000
Chyba měření: ± (3% z MH + 3 D)*
Měřicí metoda: narůstajícím s napětím se strmostí 500 V/s
Lokátor – hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod. – doplněk na přání
Princip: Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit
Parametry přístroje
Napájení: 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej: maticový LCD 320 x 240 bodů s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace: ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými mezemi: ano (lze vypnout)
Paměť: až 2000 měření
Připojení k PC: RS 232 a USB
Aut. vypínání: ano
Třída ochrany: II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie: CAT III / 600 V
Krytí: IP 40
Rozměry: 230 x 103 x 115 mm

Objednací číslo: 626000717

Dokumentace ke stažení

Datasheet Nieaf-Smitt Instaltest AT.pdf

 

  + Poptávkový formulář