Instaltest XE – kombinovaný tester instalací

Popis

Instaltest XE (známý též jako Eurotest XE) je jednoduchý a kompaktní měřící přístroj odpovídající normě EN 61010 a EN 61557. Přístroj má mnoho integrovaných funkcí, uživatel pouze jednoduše vybere typ měření na otočném přepínači. Vybrané měření je též zobrazeno na velkém LCD displeji.

S přístrojem lze měřit a testovat:

 • Přechodové odpory a vodivé spojení
 • Izolační odpory napětím 100/250/500/1000 V do hodnoty až 1000 MΩ.
 • Test hlídačů izolačního stavu
 • Měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady
 • Test proudových chráničů
 • Impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
 • Impedance poruchové smyčky i bez vybavení proudového chrániče
 • Zemní odpory (tříbodová metoda)
 • Proud, unikající proud (měří se klešťovým přístrojem, hodnota TRMS)
 • Osvětlení v Lux (pomocí externí sondy)
 • Sled fází
 • Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči

Další vlastnosti přístroje Instaltest XE:
Online monitor napětí a svorek. Grafická funkce HELP. Paměť na uložení výsledků měření. Port RS232 i USB pro připojení k PC.

Umožňuje měření v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2×55 V a 3×63 V. K napájení jsou dodávány akumulátory, které lze dobíjet přímo v přístroji. Malé rozměry a nízká hmotnost jsou též přednosti tohoto přístroje.

Obsah balení:

 • přístroj Instaltest XE
 • český návod
 • kožený pásek pro zavěšení přístroje okolo krku
 • brašna na přenášení přístroje včetně příslušenství
 • univerzální měřící kabely
 • Tip Commander (měřicí hrot se dvěma tlačítky – při měření není potřeba „třetí“ ruka)
 • kabel pro měření v síťových zásuvkách
 • měřící hroty
 • 3 krokosvorky
 • NiHM akumulátor 6ks
 • síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
 • kabel RS232
 • kabel USB
 • software InstalLink Pro

Specifikace

Izolační odpory
Rozsah [MW]: 0 ÷ 999,9 (Un > 250 V) 0 ÷ 199,9 (Un L 250 V)
Rozlišení [MW]: 0,001   0,01   0,1   1
Chyba měření: ± (5% z MH + 3 D)*… (Un L 250 V)
± (2% z MH + 3 D)*… (Un > 250 V a R < 100 MW
Un: 100 / 250 / 500 / 1000 V
 In: 1 mA
Síť IT – chybový unikající proud při stavu jedné závady
Síť IT – chybový unikající proud při mezním izol. odporu při stavu jedné závady
Rozsah [mA]: 0,0 ÷ 9,9 10 ÷ 19 20 ÷ 99
Chyba měření: ± (5% z MH + 2 D)*… (I L 9,9 mA)
± 5% z MH (10 mA < I L 19 mA)
Mezní izolační odpor: nastavitelný v rozsahu 19,0 ÷ 650 kW
Přechodové odpory (jednotlivé měření)
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření: ± (3% z MH + 3 D)*… (R L 19,99 W)
± 5% z MH*… (R > 19,99 W)
Un, Ik: Un = 6 ÷ 9 V, Ik > 200 mA
Vodivé spojení (trvalé měření)
Rozsah [W]: 0,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření: ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik: Un = 6 ÷ 9 V, Ik < 8,5 mA
Proudové chrániče – obecné údaje
Jmenovitý proud [mA]: 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče: AC nebo A, standardní nebo selektivní
Proudové chrániče – dotykové napětí bez vybavení chrániče
Rozsah [V]: 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření: (- 0 / +10 %) z MH + 2 D
Měřicí proud: < 0,5 IDN
Proudové chrániče – vypínací čas
Rozsah – standardní [ms]: 0 ÷ 300 (1 IDN, IDN) 0 ÷ 150 (2 IDN) 0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah – selektivní [ms]: 0 ÷ 500 (1 IDN, IDN) 0 ÷ 200 (2 IDN) 0 ÷ 150 (5 IDN)
Chyba měření: ± 3 ms
Proudové chrániče standardní – vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud
Rozsah ID: typ AC: (0,2 ÷1,1) IDN typ A: (0,2 ÷1,5) IDN
Rozsah tD [ms] při ID: 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID: 0,0 ÷ 99,9
Impedance poruchové smyčky a zkratový proud
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření: ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu: 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí: 100 ÷ 264 V 45 ÷ 65 Hz
Impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření (IDN 3 30 mA): ± (5% z MH + 15 D)*
Chyba měření (IDN = 10 mA): ± (5% z MH + 25 D)*
Rozsah zkratového proudu: 0,00 A ÷ 24,4 kA
Impedance sítě a zkratový proud
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření: ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu: 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí: 100 ÷ 440 V 45 ÷ 65 Hz
Zemní odpory
Rozsah [W]: 0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 99,9 100 ÷ 1999
Chyba měření: ± (2% z MH + 3 D)*
Aut. test odporu sond: ano
Proud a unikající proud pomocí proudových kleští (TRMS)
Rozsah [mA]: 0,0 ÷ 99,9 100 ÷ 999 1,00 A ÷ 19,99 A
Chyba měření: ± (5% z MH + 3 D)* (I < 100 mA)
± 5% z MH* (I 3 100 mA)
Osvětlení
Rozsah [lux]: 0,10 ÷ 19,99 20,0 ÷ 199,9 200 ÷ 1999 2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření (sonda B): ± (5% z MH + 2 D)*
Chyba měření (sonda C): ± (10% z MH + 3 D)*
Sled fází
Zobrazený výsledek: 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V]: 100 ÷ 440
Napětí a kmitočet
Rozsah, chyba měření: 0 ÷ 500 V ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření: 45,0 ÷ 65,0 Hz ± 2 D*
Napětí – online monitor
Rozsah, chyba měření: 10 ÷ 500 V ± (2% z MH + 2 D)*
Parametry přístroje
Napájení: 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej: maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace: ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými mezemi: ano (lze vypnout)
Paměť: cca 500 měření
Připojení k PC: RS 232 a USB
Aut. vypínání: ano
Přepěťová kategorie: CAT III 600 V / CAT IV 300V
Krytí: IP 40
Rozměry: 230 x 115 x 103 mm
Hmotnost (bez baterií): 1,31 kg

Objednací číslo: 626000821

Dokumentace ke stažení

Brochure-Instruments 2 EN – Instaltest XE – new.pdf

561144230 (Verkorte handleiding Instaltest XE).pdf

561144232 (Handleiding Instaltest XE).pdf

  + Poptávkový formulář