Modul ochrany a řízení baterie pro železniční aplikace

Popis

Dochází k neočekávaným problémům se záložní baterií?

Mors Smitt vyvinul multifunkční modul pro ochranu a řízení baterie pro spolehlivý provoz vašich záložních napájecích obvodů.

Systémové poruchy jsou hlášeny do systému kontroly a řízení vlaku. Je okamžitě známo, zda je možné vozidlo používat nebo je nutná údržba. Tím se zabrání problémům s bateriemi během provozu, což vede k maximální spolehlivosti a nulovému prostoji.

Modul bude hlásit výskyt a lokaci poruchy v systému baterie. Dokonce i chybné pojistky baterie jsou detekovány a hlášeny.

Funkce modulu:

  • Sledování obvodu napájecího zdroje
  • Kontrolní obvod nabíjení záložní baterie
  • Detekce poruchy nabíjení
  • Monitorování a ochrana úrovně napětí

Vše s časovým zpožděním nebo bez něj.

Poskytované výstupy:

  • Stav baterie
  • Napěťová ochrana (pod / nad / jmenovité napětí)
  • Detekce nabíjení

Modul lze také vybavit měřením proudu, aby bylo možné monitorovat nabíjení akumulátoru.

Časové prodlevy lze upravit na místě je-li to nutné. Všechna nastavení časového zpoždění také mohou být nastavena fixně již z výroby. Modul má bezpotenciálové kontakty, které lze například použít k aktivaci poplachového nebo varovného systému. Modul je konstruován modulárním způsobem, aby mohl být přizpůsoben vlaku. Přizpůsobení lze snadno provést na místě na základě skutečné situace.

Rozměry a funkce jsou přizpůsobitelné na žádost zákazníka.

    + Poptávkový formulář