Proudové a napěťové snímače s Hallovou sondou

Proudové a napěťové snímače s Hallovou sondou (technologie s uzavřenou smyčkou) zajistí vysokou přesnost měření napětí a proudu v drážní trakci nebo vybavení měníren k ochraně před napěťovými špičkami, přetížením či zemnímu spojení. Měření pomocí Hallova jevu nabízí maximální ochranu v drážních aplikacích.

Snímače Mors Smitt se používají k měření vysokých proudů v kolejových vozidlech a v traťových aplikacích. Vysoké proudy jsou přeměněny na lineární slabé signály.
Převodníky jsou založeny na kompenzování magnetického pole uzavřeným smyčkovým systémem.

Řada snímačů MSA se používá pro měření střídavých a stejnosměrných proudů s vysokým galvanickým oddělením mezi proudovým vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník může pracovat s pulsními proudy. Řada MSA je speciálně navržena pro bezpečné měření vysokého trvalého proudu. Maximální rozsah měření proudu našimi snímači pokrývá šířku pásma od -2000 A do 2000 A.

Řada snímačů MSV se používá pro měření střídavých a stejnosměrných napětí s vysokým galvanickým oddělením mezi proudovým vodičem a výstupem snímače. Napěťový převodník může pracovat s pulzními napětími. Řada MSV je speciálně navržena pro bezpečné měření vysokého trvalého napětí. Maximální rozsah měření napětí našimi snímači pokrývá šířku pásma od -5000 V do 5000 V.
 • MSA100 – proudový převodník, 100 A

  Proudový snímač MSA 100 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. (Pokračování textu…)
 • MSA1000 – proudový převodník, 1000 A

  Proudový snímač MSA1000 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA1000 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA1000 je…
 • MSA200 – proudový převodník, 200 A

  Proudový snímač MSA200 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA200 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA200 je…
 • MSA2000 – proudový převodník, 2000 A

  Proudový snímač MSA2000 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA2000 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA2000 je…
 • MSA2010 – proudový převodník, 2000 A

  Proudový snímač MSA2010 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA2010 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA2010 je…
 • MSA300 – proudový převodník, 300 A

  Proudový snímač MSA300 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA300 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA300 je…
 • MSA500 – proudový převodník, 500 A

  Proudový snímač MSA500 je z řady proudových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého proudu v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály. Proudové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Proudový převodník MSA500 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Proudový převodník dokáže zpracovávat také pulsní proudy. Série MSA500 je…
 • MSV100 – napěťový převodník, 950 V

  Napěťový snímač MSV100 je z řady napěťových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého napětí v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoká napětí jsou lineárně převáděna na slabé signály. Napěťové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Napěťový převodník MSV100 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného napětí s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Napěťový převodník dokáže zpracovávat také pulsní napětí. Série…
 • MSV200 – napěťový převodník, 5000 V

  Napěťový snímač MSV200 je z řady napěťových převodníků Mors Smitt pracujících na principu Hallova efektu, které se využívají k měření vysokého napětí v kolejových vozidlech a traťových zařízeních. Vysoká napětí jsou lineárně převáděna na slabé signály. Napěťové převodníky jsou založeny na principu kompenzace magnetického pole systémem uzavřené smyčky. Napěťový převodník MSV200 je určen pro měření střídavého a stejnosměrného napětí s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupem snímače. Napěťový převodník dokáže zpracovávat také pulsní napětí. Série…