MSA2005 – proudový převodník, 2000A

Popis

Až 2000 A AC/DC, max. rozsah -3000…3000 A AC/DC

Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu.

MSA2005 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA2005 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA2005 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 2000A AC/DCRozsah měření proudu pokrývá pásma od -3000 do 3000 A AC/DC.

Aplikace a užití proudového převodníku MSA2005

Průmyslové převodníky proudu se používají k měření vysokých proudů v měničích, které převádějí všechny druhy obnovitelných zdrojů energie na energii elektrickou (vítr, slunce, vodík, mořské proudy, skladování energie), AC pohonech s proměnnými otáčkami a servo motorech, nepřerušitelných záložních zdrojích a např. napájecích zdrojích pro svařování.

Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály.

    + Poptávkový formulář