MSA505 – proudový převodník 500A

Popis

500 A AC/DC, max. rozsah -800…800 A AC/DC

Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu.

MSA505 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA505 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA505 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 500A AC/DCRozsah měření proudu pokrývá pásma od -800 do 800 A AC/DC.

Aplikace a užití proudového převodníku MSA505

Průmyslové převodníky proudu se používají k měření vysokých proudů v měničích, které převádějí všechny druhy obnovitelných zdrojů energie na energii elektrickou (vítr, slunce, vodík, mořské proudy, skladování energie), AC pohonech s proměnnými otáčkami a servo motorech, nepřerušitelných záložních zdrojích a např. napájecích zdrojích pro svařování. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály.

Dokumentace ke stažení

drawings-msa505-sensor

    + Poptávkový formulář