Automatické opětné zapínaní a kontrola sychronizace

Automatické opětovné zapnutí jističe po odstranění poruchy zajišťuje lepší kontinuitu provozu a stabilitu systému. Automatická opětovně zapínací relé zajišťují jednorázové nebo dvojité automatické opětovné zapnutí jističů po přerušení napájení v důsledku poruchy v systému.

  • 1B230 Auto Reclose Relay

    Features Single or double shot reclose with selectable auto reset mode Shunt initiate input Optional series initiate input Safe to reclose input Line voltage interlock CB reclose spring status input to defer auto reclose pulse until fully charged Lockout LED indication Drive to lockout input Remote reset input Reclose in progress LED Instantaneous protection inhibit output & LED indication Wide auxiliary supply range with fail alarm contact Independently adjustable dead…
  • 2SY212-S Synchronism Check Relay

    Features Synchronism Check (25) Adjustable phase angle and time delay Flexible Live and Dead Voltage configuration Bus or Line U/V Close Block Voltage Differential Close Block Frequency Slip Close Block Flexible Synchronism Check Bypass Logic Manual Safe to Close Feature Description The 2SY212 synchronism check relay is designed to measure the phase angle between the monitored single phase voltages on the line & bus sides of a circuit breaker &…