Monitorování fáze / Potenciální Selector

Relé pro sledování fází jsou vhodná pro detekci nadměrné záporné posloupnosti napětí následkem selhání fáze, fázové nevyváženosti nebo sekvence obrácené fáze.

  • 2P49 Třífázové relé monitorování napětí

    Hlavní relé ochrany uzemnění v rozvodných systémech, elektrárnách a velkých výrobních / zpracovatelských závodech nemohou odhalit vysokoimpedanční poruchu k uzemnění, která by mohla ohrozit lidský život a potenciálně poškodit zařízení a továrnu. V těchto a dalších situacích, vyžadujících mimořádně citlivou ochranu uzemnění, může být relé 2P49 použito k detekci zemních proudů až na 0,5% jmenovitého proudu transfromátoru. Vlastnosti: Vysoká citlivost Detekuje nerovnováhu fázového úhlu Detekuje negativní posloupnost fází Detekuje podpětí zdroje…
  • Relé 2P48

    2P48 je relé pro selhání fází, které je vhodné pro 3 fázové zdroje. Relé je navrženo tak, aby automaticky přepínalo z primárního zdroje na sekundární zdroj, pokud došlo k poruše jakékoli fáze primárního zdroje. Výstup relé 2P48 je normálně pod napětím a rozepne se, jestliže je nevyváženost fázového úhlu větší než přednastavená, existuje podmínka s nízkým napětím nebo reverzní fází. LED dioda na čelním panelu indikuje poruchovou fázi, což umožňuje snadné rozpoznání poruchy. Každá…
  • Relé 2P740 700

    Relé řady 2P740 jsou polovodičová relé s elektromechanickými výstupními kontakty. Určeno pro použití na 3fázových střídavých napěťových systémech, 2P740 je ideální pro monitorování napěťové nerovnováhy, podpětí a zpětné fáze napájení. Měřící obvod 2P740 udrží výstupní relé pod napětím, zatímco 3fázové napájení zůstane uvnitř specifikovaného okna nevyváženosti, čímž je zajištěna ochrana proti selhání systému. V případě některého z následujících podmínek napájení vypadne kontakt výstupního relé: Nevyváženost úhlu fází Ztráta fáze Podpětí zdroje Reverzní…