MSA305 – proudový převodník 300A

Popis

300 A AC/DC, max. rozsah -500…500 A AC/DC

Průmyslové proudové převodníky jsou založeny na kompenzaci magnetického pole systémem uzavřené smyčky, při využití Hallova jevu.

MSA305 se používá pro měření střídavého a stejnosměrného proudu s vysokou galvanickou izolací mezi vodičem a výstupu snímače. Proudový převodník MSA305 dokáže zpracovávat i pulsní proudy. MSA305 je speciálně navržen pro bezpečné měření trvalých proudů až do 300ARozsah měření proudu pokrývá pásma od -500 do 500 A AC/DC.

Aplikace a užití proudového převodníku MSA305

Průmyslové převodníky proudu se používají k měření vysokých proudů v měničích, které převádějí všechny druhy obnovitelných zdrojů energie na energii elektrickou (vítr, slunce, vodík, mořské proudy, skladování energie), AC pohonech s proměnnými otáčkami a servo motorech, nepřerušitelných záložních zdrojích a např. napájecích zdrojích pro svařování. Vysoké proudy jsou lineárně převáděny na slabé signály.

Dokumentace ke stažení

MSA305-S-0020 Ed A1

drawings-msa305(1)

    + Poptávkový formulář