relé D-U200-W, bezpečnostní relé, 4 kontakty

Popis

Relé řady D-U200-W jsou robustní zásuvná relé s nuceným spoluchodem kontaktů WNT, určená především pro bezpečnostní aplikace. Vynikají svou extrémní spolehlivostí a dlouhou životností i ve velmi náročném prostředí. Již dlouho se osvědčují spolehlivou funkčností při spínání vysokého stejnosměrného napětí / induktivních zátěží i malých proudů. Relé D-U200-W má kompaktní design, klient si může vybrat z mnoha variant relé a široké škály zásuvek/patic.

Relé jsou určena pro náročné aplikace, jako je např. kontrola dveří ve vlacích apod. Disponují mechanicky spřaženými kontakty WNT. Konstrukce relé a volba vhodných materiálů vycházela z požadavku odolnosti vůči korozi prostředí, vysokým i nízkým teplotám, vibracím a šokům, suchému i vlhkému prostředí. K relé není potřeba žádné externí spony, disponuje bezpečným zacvakávacím mechanismem.

Relé D-U200-Wxxx s nuceným spoluchodem kontaktů Weld-No-Transfer vyhovuje normě NF F62-002 (§12.3.10) a splňuje uvedené technické požadavky v normě EN 50205 jak je dále popsáno. 

U požadavku na nucený spoluchod kontaktů se N/O kontakt nesepne, pokud se N/C kontakt vlivem závady nerozpojí při současném napájení relé. Stejně tak se NC kontakt nesepne, pokud se N/O kontakt nerozpojí při současném vypnutí relé. Testováno v souladu s NF F62002 §12.3.10:

 • S jedním nuceně sepnutým N/C kontaktem se nesmí žádný z N/O kontaktů sepnout v testovacím obvodu 10 mA @ 220 V 50 Hz, kdy je cívka napájena 150 % maxima napětí specifikované cívky (= 150 % * 125 % Unom = 188 % Unom). Jiný N/C kontakt se může rozepnout.
 • S jedním nuceně sepnutým N/O kontaktem se nesmí žádný z N/C kontaktů sepnout v testovacím obvodu 10 mA @ 220 V 50 Hz když je cívka odpojena od napájení. Jiný N/O kontakt se smí rozepnout.

Testování v souladu s EN 50205:

 • Pokud se jeden N/C kontakt vlivem závady nerozepne, musí všechny N/O kontakty udržovat kontaktní mezeru ≥ 0.5 mm když je cívka napájena s maximálním množství energie, které se může vyskytnout v nejhorších případech:

–  maximální napětí cívky

– minimální teplota okolí

– minimální odpor cívky

 • Pokud se jeden N/O kontakt vlivem závady nerozepne, musí všechny N/C kontakty udržovat kontaktní mezeru ≥ 0.5 mm když je cívka odpojena od napájení.
 • Všechny testy musí být provedeny za podmínek, které se mohou vyskytnout v nejhorším případě.
 • Požadavky uvedené výše platí po celou dobu stanoveného trvání a za rozumných předvídatelných podmínek pro jediné selhání.
 • Analýza režimu selhání a vlivu (FMEA) byla provedena pro ověření konstrukce.

Podmínky aplikace týkající se bezpečnosti:

V případě, že se relé používají v bezpečnostních podmínkách, musí být relé použity v aplikacích, kde jsou kontakty zkontrolovány ve dvoukanálové bezpečnostní struktuře.

Vlastnosti:

 • Kompaktní zásuvné provedení
 • Mžikové relé, 4 kontakty WNT (různé kombinace)
 • Standardně dodáváno s ochrannou diodou (back EMF)
 • Magnetické vyfukování oblouku
 • Ploché, čtvercové postříbřené PINy pro spolehlivé spojení s paticí
 • Široký výběr patic/zásuvek
 • Integrovaný zacvakávací mechanismus (není potřeba externí spony)
 • Průhledný kryt
 • Vysoká vypínací schopnost DC
 • Mnoho variant relé – vysoká flexibilita
 • Volitelné kódování relé
 • Mechanicky spřažené kontakty WNT

Výhody:

 • Osvědčená kvalita
 • Dlouhodobá životnost
 • Jednoduché užití
 • Vhodné pro kritické/bezpečnostní aplikace
 • Nízké náklady na životní cyklus
 • Žádná údržba

Vyhovuje těmto železničním standardům:

 • ČSN EN 50155 Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
 • IEC 60571 Elektronická zařízení drážních vozidel
 • ČSN EN 60077 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel
 • IEC 60947 Nízkonapěťová spínací a řídící zařízení
 • IEC 61373 Test kolejových vozidel – otřesy a vibrace
 • EN 50121 Elektromagnetická kompatibilita pro železniční aplikace
 • NF F16-101/102, TS 45545-2 Chování při požáru – Železniční vozový park
 • IEC 60529 Evropská norma popisující krytí (IP-Code)
 • IEC 60068-2
 • EN 50205 Relé s nuceně ovládanými
  (mechanicky spřaženými) kontakty
 • NF-F 62002

Dokumentace ke stažení

dataheet-d-u200-w-v3-0(1)

drawing-package-d-relay-low-cover(1)

  + Poptávkový formulář