Měřící & kontrolní relé

Měřící a kontrolní relé určené pro obecné účely, průmyslové aplikace, přepínání AC nebo nízké DC napětí / odporové zátěže.

 • modely pro monitorování napětí (1-fázové nebo 3-fázové)
 • 3-fázové síťové kontrolní modely (výpadek fáze, sekvence a asymetrie)
 • kontrolní proudové modely (AC, DC)
 • vhodné pro montáž na 35mm lištu (DIN)
.
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-2XVA230

  Elektronické kontrolní napěťové relé XM-17M-2XVA230 s 2 C/O kontakty, 16 A (AC1). Modulární AC napěťové monitorovací relé určené pro obecné účely, průmyslové aplikace. modulární relé 2 C/O kontakty monitorované napětí slouží rovněž jako napájecí napětí Rozsah: 48...276VAC nastavitelné časové zpoždění montáž na 35 mm DIN lištu LED indikátor (červený / zelený), 3 stavy Umax a Umin mohou být monitorovýny nezávisle napětí Umin nastaveno jako % z Umax Výhody: jmenovitý proud 16A / AC1 šířka 17,6 mm dlouhodobá dostupnost…
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-M400L – 3-fázové

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-17M-M400L v 3-fázové síti kontroluje správný sled a výpadek kterékoliv fáze. Zelená LED svítí trvale a indikuje přítomnost napájecího napětí. Při výpadku fáze nebo při překročení napětí bliká červená LED a relé vypne. Přechod do stavu poruchy je zpožděn - nastavení zpoždění se provádí potenciometrem na panelu přístroje. Při nesprávném sledu fází svítí červená LED trvale a relé je vypnuto. Pokud napájecí napětí poklesne pod 60 % Un (UOFF…
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-M400LN – 3-fázové + N

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-17M-M400LN v 3-fázové síti kontroluje správný sled a výpadek kterékoliv fáze a nulového vodiče. Zelená LED svítí trvale a indikuje přítomnost napájecího napětí. Při výpadku fáze nebo při překročení napětí bliká červená LED a relé vypne. Přechod do stavu poruchy je zpožděn - nastavení zpoždění se provádí potenciometrem na panelu přístroje. Při nesprávném sledu fází svítí červená LED trvale a relé je vypnuto. Pokud napájecí napětí poklesne pod 60…
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-VA230

  Elektronické kontrolní napěťové relé XM-17M-VA230 s 1 C/O kontaktem, 16 A (AC1). Modulární AC napěťové monitorovací relé určené pro obecné účely, průmyslové aplikace. modulární relé 1 C/O kontakt monitorované napětí slouží rovněž jako napájecí napětí Rozsah: 48...276VAC nastavitelné časové zpoždění montáž na 35 mm DIN lištu LED indikátor (červený / zelený), 3 stavy Umax a Umin mohou být monitorovýny nezávisle napětí Umin nastaveno jako % z Umax Výhody: jmenovitý proud 16A / AC1 šířka 17,6 mm dlouhodobá…
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-VA400LN – 3-fázové

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-17M-VA400LN v 3-fázové síti monitoruje velikost fázových napětí. Je možno nastavit dvě nezávislé úrovně napětí a tak kontrolovat např. přepětí a podpětí samostatně. Při normálním stavu, kdy se napětí pohybuje v pásmu mezi nastavenými úrovněmi, je výstupní relé sepnuto a červená LED nesvítí. Při překročení a nebo poklesu napětí výstupní relé rozepne a červená LED svítí (LED hlásí chybový stav - při časování bliká). Při přehození fází svítí červená…
 • Kontrolní napěťové relé XM-17M-VD24

  Elektronické kontrolní napěťové relé XM-17M-VD24 s 1 C/O kontaktem, 16 A (AC1). Modulární DC napěťové monitorovací relé určené pro obecné účely, průmyslové aplikace. modulární relé 1 C/O kontakt monitorované napětí slouží rovněž jako napájecí napětí Rozsah: 6...30VDC nastavitelné časové zpoždění montáž na 35 mm DIN lištu LED indikátor (červený / zelený), 3 stavy Umax a Umin mohou být monitorovýny nezávisle napětí Umin nastaveno jako % z Umax Výhody: jmenovitý proud 16A / AC1 šířka 17,6 mm dlouhodobá dostupnost…
 • Kontrolní napěťové relé XM-52M-M400L – kompletní kontrola 3-fázových sítí

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-52M-M400L je určeno pro hlídání 3-fázových obvodů. Relé kontroluje mezifázové napětí. Relé dokáže sledovat a kontrolovat: napětí ve dvou úrovních (přepětí / podpětí), asymetrii fází, pořadí a výpadek fází. Každý chybový stav je indikován samostatnou LED. Volbou DIP přepínače (č. 3) je možno stanovit funkci druhého relé - zda funguje samostatně (1x pro přepětí, 1x pro podpětí) a nebo paralelně. Časové prodlevy t1(pevná) - při přechodu z chybového do normálního…
 • Kontrolní napěťové relé XM-52M-M400LN – kompletní kontrola 3-fázových sítí včetně N

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-52M-M400LN je určeno pro hlídání 3-fázových obvodů včetně nulového vodiče. Relé kontroluje mezifázové napětí. Relé dokáže sledovat a kontrolovat: napětí ve dvou úrovních (přepětí / podpětí), asymetrii fází, pořadí a výpadek fází. Každý chybový stav je indikován samostatnou LED. Volbou DIP přepínače (č. 3) je možno stanovit funkci druhého relé - zda funguje samostatně (1x pro přepětí, 1x pro podpětí) a nebo paralelně. Časové prodlevy t1(pevná) - při přechodu z…
 • Kontrolní napěťové relé XM-52M-VA500 – 1-fázové

  Kontrolní (hlídací) napěťové relé XM-52M-VA500 má funkci “OKNO”, tzn. že se nastavuje pásmo horní (Umax) a spodní (Umin) úrovně samostatně, v % jmenovitého hlídaného rozsahu. Relé mají volitelnou funkci PAMĚŤ, která při přechodu relé do chybového stavu ponechává výstup v tomto stavu až do stisku tlačítka RESET. DIP přepínačem č. 3 je možno zvolit zda výstupní relé mají spínat samostatně pro každou úroveň zvlášť a nebo paralelně při překročení kterékoliv úrovně napětí. DIP…
 • Kontrolní proudové relé XM-17M-IA25U

  Kontrolní (hlídací) proudové relé XT-17M-IA25U monitoruje úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu dělá relé vhodné pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v normálním stavu vypnuto. Při překročení nastavené úrovně proudu relé po nastavené prodlevě sepne. Při návratu z chybového do normálního stavu se uplatňuje hystereze. Výhodou relé XT-17M-IA25U je otvor pro průvlečný vodič, který je umístěn pod úrovní krytu v rozvaděči. Tímto způsobem není průvlečný vodič přístupný pro nevhodnou manipulaci. Rozsah měření může…
 • Kontrolní proudové relé XM-52M-IAD16 – 3-fázové AC/DC

  Kontrolní (hlídací) proudové relé XM-52M-IAD16 má funkci “OKNO”, tzn. že se nastavuje pásmo horní (Imax) a spodní (Imin) úrovně samostatně, v % jmenovitého hlídaného rozsahu. Relé mají volitelnou funkci PAMĚŤ, která při přechodu relé do chybového stavu ponechává výstup v tomto stavu až do stisku tlačítka RESET. DIP přepínačem č. 3 je možno zvolit zda výstupní relé mají spínat samostatně pro každou úroveň zvlášť a nebo paralelně při překročení kterékoliv úrovně napětí. DIP…